Jaké povinnosti je třeba dodržovat ve zdravotnictví v rámci BOZP a PO?

Jaké povinnosti je třeba dodržovat ve zdravotnictví v rámci BOZP a PO?

Mysleli jste si, že ve zdravotnictví se nemusí dodržovat povinnosti týkající se BOZP a PO? Pak jste na omylu. Především ve zdravotnictví se musí BOZP a PO dodržovat, přes to nejede vlak. Právě zde se setkáte s množstvím specifických rizik, které mohou určitým způsobem ohrožovat zdraví, někdy mohou dokonce spět i k ohrožení života pacientů a zaměstnanců. Jelikož se zdraví ohrožuje ve zdravotnictví v takové míře, je nutné BOZP a PO dodržovat. 

Podle mnohých odborníků patří BOZP a PO ve zdravotnictví k těm nejproblematičtějším. Musí se totiž kontrolovat jak pohyb na pracovištích, tak se musí provést kontroly i technických zařízení, respektive přístrojové techniky. Taktéž je nutné poskytnout OOPP, které musí zaměstnanci zdravotnických a sociálních zařízení využívat. 

Jelikož je povinností týkajících se BOZP a PO tolik, obraťte se raději na profesionály z firmy Extéria. Firma Extéria je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO, na internetu má celou řadu kladných referencía recenzí, v nichž jsou obsaženy zkušenostistávajících i dřívějších klientů. 

Povinnosti ve zdravotnictví v rámci BOZP

K povinnostem týkajících se BOZP ve zdravotnictví patří zejména nutnost provádět pravidelné prověrky BOZP, také je nutné, aby se pravidelně školili zaměstnanci na problematiku BOZP, nesmí se zapomínat ani na neustálé vyhledávání nebezpečných faktorů stavu pracovního prostředí. 

K dalším povinnostem patří vést seznam zakázaných prací pro těhotné ženy či povinnost kontrolovat dodržování limitů přesčasové práce.

Povinnosti ve zdravotnictví v rámci PO

Co se týče povinností ve zdravotnictví v rámci PO, těch je také více, než byste čekali. K povinnostem patří například nutnost zařadit činnost do kategorie požárního nebezpečí, také je nutné mít vypracované poplachové směrnice, nesmí se zapomenout ani na požární knihu či na přehled o revizích prostředků požární ochrany.