Masarykova univerzita láká na úplně nový obor!

Masarykova univerzita láká na úplně nový obor!

Masarykova univerzita se může chlubit novým oborem, který svou podobou v Česku vyniká. Bude se zaměřovat na moderní dějiny, tedy události po druhé světové válce. Tohle období bývá na školách velmi často probíráno jen zkrátka, a tak je tento studijní obor unikátem, který jistě přiláká mnoho zájemců.

Studium novodobých dějin u nás nemá obdoby, proto se Masarykova univerzita rozhodla zakročit a vytvořila nový jedinečný bakalářský program, v rámci něhož se budou probírat dějiny po druhé světové válce. Obor vznikne na fakultě sociálních studií ve spolupráci s filozofickou fakultou.

Přečtěte si také: VEDENÍ BRNA PODPORUJE NEZISKOVÉ ORGANIZACE I JEDNOTLIVCE, TO DOKAZUJE TAKÉ NOVÁ KAMPAŇ

Proč je obor tolik potřebný?

Na tvorbě programu i výuky se podílejí historici, politologové a odborníci v oblasti mezinárodních vztahů či ekonomie. Cílem je komplexní představení soudobých dějin, ale i jejich důsledek na všechny společenské roviny. Masarykova univerzita se rozhodla pro tento krok z důvodů sílícího zájmu o tuto časovou rovinu, která ve výuce dějin zatím nemá v Česku konkurenci. Většina výuky na středních školách se totiž soustředí na pravěk, starověk a středověk a moderním dějinám je věnováno jen málo času. To stejné platí pro studium historie, která se upíná do dávnějších dob.

Dění po roce 1945

Program se navíc nebude zajímat jen o českou historii, ale o celé světové dění po roce 1945. Nový obor dokazuje i to, jak moc je potřeba se zaměřit na moderní dějiny, i proto že jejich důsledky se nám promítají i do dnešního života.

Kromě teoretických znalostí bude součástí studia také povinná praxe, kterou studenti mohou absolvovat v muzeích, archivech či v Ústavu pro studium totalitních režimů. Program bude spojovat soudobé dějiny s mezinárodními vztahy, politologií i žurnalistikou.

Přihlášky ke studiu můžete podávat už od listopadu.