Nové dobíjecí stanice pro elektromobily

Nové dobíjecí stanice pro elektromobily

O elektromobily je v poslední době velký zájem. To vede mnohá města k jednomu zásadnímu kroku, a sice k investici do nových dobíjecích stanic. Dobíjecí stanice jsou totiž jediný způsob, jak “natankovat” do vozidla poháněného elektrickým pohonem. Do dobíjecích stanic se rozhodlo opět investovat i město Brno, které tak vyslyšelo prosby majitelů elektrovozidel. V brněnské metropoli by tak mělo přibýt dalších dvacet dobíjecích stanic.  

V současné době se na území města Brna nachází několik desítek dobíjecích stanic. Bohužel řada z nich je v soukromém vlastnictví, tudíž není možné je jakkoli využívat, pokud nemáte svolení majitele. V některých případech se navíc může dobíjecí stanice využít výhradně v případech, kdy jste evidovaným uživatelem.  

Nové dobíjecí stanice však budou k dispozici prakticky všem. Na jejich rozmístění bude mít vliv například to, jaká je hustota obyvatelstva v lokalitě nebo jestli je v dané lokalitě dostatečný elektrický příkon.