Kdo nese odpovědnost za zajištění BOZP v podniku?

Kdo nese odpovědnost za zajištění BOZP v podniku?

BOZP – to je pojem, který by měl znát každý podnikatel. Bohužel podle posledních statistik jenom šedesát procent podnikatelů ví, co to BOZP je a jaké jsou vlastně povinnosti každého zaměstnance a zaměstnavatele. Naštěstí firma Extéria to ví. I proto je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO, ostatně dočíst se o ní můžete v referencích a recenzích na internetu. Jsou v nich obsaženy zkušenosti klientů současných i minulých. 

Pokud je vám dosud problematiku BOZP cizí, měli byste vědět alespoň několik základních informací. Kromě toho, že se za nedodržování požadavků na zajištění BOZP uděluje pokuta sahající až do výši dvou milionů korun, byste měli jakožto podnikatel nebo lídr velké společnosti vědět, na koho se BOZP vztahuje a případně kdo nese odpovědnost za zajištění BOZP v podniku. 

Na koho se BOZP vztahuje?

Odpovězme si nejdříve na první otázku, a sice na to, na koho se BOZP vztahuje. Povinnost zajišťovat BOZP čili bezpečnost a ochranu zdraví při práci má každý zaměstnavatel, kdo pod sebou má zaměstnance nebo kdo provozuje výdělečnou činnost. Nezáleží na tom, jestli mluvíme o právnické nebo o fyzické osobě, zkrátka se povinnost dodržovat BOZP vztahuje na obě dvě skupiny podnikatelů. 

BOZP vede k ochraně zdraví na pracovištích při práci. Jednotlivé požadavky mají ochránit nejen zdraví zaměstnance, ale také zdraví všech, na které se jejich práce vztahuje nebo kdo jsou součástí jejich výkonu práce. 

Kdo nese odpovědnost za zajištění BOZP v podniku?

Nyní k druhé otázce, a sice kdo nese odpovědnost za zajištění BOZP v podniku? Zajištění BOZP mají na svědomí vedoucí zaměstnanci, a to na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která mají pod dohledem. 

Pokud nedojde k zajištění BOZP v podniku, pokud neunesou míru své odpovědnosti, může to mít trestně-právní důsledky. Kupříkladu hrozí zmiňovaná pokuta, a to ve výši až dvou milionů korun.