Opravy vodovodu přinesou půlroční omezení

Opravy vodovodu přinesou půlroční omezení

V Šumavské ulici a v ulici Pod Kaštany se opět bude něco dít. Zhruba ve třetím čtvrtletí letošního roku zde má dojít k rozsáhlým opravám vodovodu, které bohužel přinesou půlroční omezení pro zdejší obyvatele. Během prací by mělo být opraveno skoro půl kilometru kanalizace a zhruba 255 metrů vodovodu. Veškeré práce vyjdou na zhruba pětapadesát milionů korun bez DPH.  

V současné době je ve zmíněných ulicích nevyhovující stav kanalizace a vodovodů obecně. Díky rekonstrukci, která zde za pár měsíců proběhne, má dojít ke zlepšení odtokových poměrů a také ke zlepšení zásobování pitné vody v lokalitě.  

Práce mají zabrat zhruba třicet týdnů, což se rovná půlročnímu omezení. Projíždějící tramvaje však nemají být nijak ovlivněny. I když na pár místech vede kanalizace pod kolejemi, použije se bezvýkopová technologie, aby provoz nebyl narušen. Omezení tak bude platit hlavně pro osobní automobily, a i chodci by mohli být omezováni.