kontrola SZPI

Kontrola SZPI si posvítila na olivové oleje a výsledky vás asi nepotěší!

Jestliže jste milovníci olivového oleje a používáte ho v kuchyni denně, asi vás nepotěší výsledky kontroly Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Ta se tentokrát zaměřila na kvalitu tohoto oleje v Česku. Jaké byly hlavní nedostatky, které kontrola SZPI odhalila?

Polovina vzorků neprošla

Výsledky kontrolní akce ukázaly, že až polovina hodnocených vzorků byla nevyhovující! Většinou olivové oleje při hodnocení neodpovídaly označení „extra panenský“, neboť se většinou jednalo o oleje nižší kategorie, nebo měly nesprávně uvedené údaje na obalu. Jeden z hodnocených vzorků dokonce odpovídal kategorii „lampantový olej“, který ani nelze jako potravinu nabízet!

Nižší kvalita, než se píše na obalu

Potravináři odebrali na českém trhu asi 20 vzorků olivových olejů, které najdeme v obchodech. U olejů se zkoumalo, zda nutné parametry stanovené nařízením Evropské komise, bylo provedeno také senzorické hodnocení olejů a kontrola označování.

Analýzy, které se uskutečnily v akreditované laboratoři, potvrdily, že u 5 vzorků nešlo o „extra panenské“ oleje, jak výrobci uvedli na obalu, ale o nižší třídu kvality. U 5 dalších vzorků našli inspektoři nedostatky v označení obalů.

Dovozci zkrátka neřeší

Není to ale poprvé, v průběhu několika let výsledky kontrol ukazují, že dovozci olivových olejů podceňují schopnost dozorových orgánů ČR a dovážejí k nám produkty, které neodpovídají předepsaným kategoriím.

Pokud bychom se zaměřili přímo na značky obchodních řetězců, jako je Globus, Tesco a podobně, obstál olivový olej vyráběný pro Globus, zatímco olej speciální značky Albert u kontroly neprošel.

Kontrola SZPI nepoleví

SZPI nařídila prodejcům stáhnout nevyhovující zboží z trhu a s kontrolovanými osobami zahájí správní řízení o uložení pokuty. Zároveň tento neblahý výsledek znamená to, že se SZPI bude na kontrolu olivových olejů zaměřovat i v následujícím roce.

Přesný seznam se vzorky, na něž se kontrola SZPI zaměřila, najdete na webu Potraviny na pranýři.

Přečtěte si také:

Minimální trvanlivost nebo datum spotřeby?

Nové pekařství a kontrola z OIP

HACCP povinnosti v kavárenském a jiném potravinářském provozu.