Brno ocenilo občany

Brno oceňovalo své občany. Kdo dostal cenu?

Město Brno je skutečně krásná moravská metropole, do níž se sjíždí lidé z širokého okolí. Nejezdí se však jen na návštěvu, ale taky se sem hodně lidí stěhuje. Nemůžeme se tomu divit, město Brno si svých občanů skutečně váží. To dosvědčuje i to, že město své občany oceňuje, pokud si to zaslouží. Taková ocenění se udělovala v Brně před několika málo dny – kdo byl obdarován a za co ocenění byla udělena?

Během jednoho jediného večera se udělilo celkem patnáct ocenění, která byla udělována z rukou náměstka primátora – z rukou pana Petra Hladíka. Ceny města Brna se udělovaly nejen umělcům či sportovcům, ale taky vědcům nebo za dobré skutky.

Řada čestných brněnských občanů se po čtyřech letech rozrostla o nové čtyři členy. Přibyl k nim například generálmajor pan Emil Boček nebo taky vážený sochař pan Václav Hynek Mach in memoriam.

Slavnostní udělování probíhalo v krásném Sněmovním sále Nové radnice.