Brožura Brno 2018

Nová brožura města Brna poradí, kam za sportem

Brno se pravidelně stará o své obyvatele a samozřejmě o turisty. Například nyní vydalo opět novou brožuru, která radí návštěvníkům či obyvatelům města Brna, kam za sportem. Nová brožura nese stejnojmenný název, tedy “Kam za sportem v Brně”, a představuje všechna městská sportoviště. Přináší však mnohem víc než jen tipy, kam za sportem. Zahrnuje také koncepci rozvoje sportu města Brna do roku 2030. Díky této brožuře se dozvíte, jak to bude v budoucnu se sportovišti na území Brna (konkrétně se dozvíte jak o zdejším zemským fotbalovým stadionem, s multifunkční halou, velodromem či s atletickými halami).

V publikaci se představitelé sportovních klubů dozví schéma, jak postupovat při žádostech o případné dotace na provoz klubů či jak registrovat budoucí akce či jak požádat o investici.

Brožura má padesát stran a vyšlo konkrétně pět tisíc kusů. Představena byla v polovině května, a to na konferenci pro oblast sportu, která se konala v aule Lékařské fakulty MU.