Procesy tepelného zpracovávání kovů. Znáte je všechny?

Procesy tepelného zpracovávání kovů. Znáte je všechny?

O tom, že kovy jsou pro strojírenský průmysl velice důležité, vám nemusíme dlouho povídat. Každá strojírenská firma je potřebuje. Potvrzuje to ostatně i firma MSC MetPro, a. s., která kovy využívá ke své každodenní výrobě. Ve zmiňované společnosti prochází kovy nejedním procesem, například pálením materiálu nebo tryskáním materiálu. Kovy však mohou procházet i procesy tepelného zpracovávání. Víte, kolik takových procesů existuje? Je jich opravdu mnoho. Vybrali jsme několik z nich, které jsou nejčastější a nejznámější. Poznáte je všechny? Minimálně ti, kteří ve strojírenském průmyslu pracují, je určitě poznají. 

Díky procesům tepelného zpracovávání kovů je možné zlepšovat vlastnosti kovů nebo je možné je různě uzpůsobovat konkrétním potřebám zákazníkům. Prostřednictvím níže uvedených procesů se kovy stávají takovými, jaké si je přeje zákazník mít. 

Nauhličování

Jedním z procesů tepelného zpracovávání kovů je nauhličování. Jedná se o proces, během kterého dochází k sycení povrchů slitin železa uhlíkem, a to prostřednictvím zahřátí kovu na teplotu pod bod tavení. Poté se přivede kov do kontaktu s jinými pevnými látkami, kapalinami a plyny, jež jsou na uhlík bohaté. Díky nauhličování získají kovy větší pevnost, jejich povrch se stane tvrdším a více odolným proti otěru. Navíc se sníží jeho houževnatost. 

Tvrzení v kyanidu

Dalším procesem tepelného zpracovávání kovů je jakousi alternativou dalšího procesu zvaného cementování. Na povrch součásti se dá působit kyanidová sůl, součást se pak zakalí. 

Co se však týče cementování, cementování je proces, v rámci kterého dochází ke zpevňování povrchu slitin železa. Nejdříve se provede nauhličení, poté se součást zakalí a výsledkem je tvrdý povrch, kdežto měkké jádro kovu. 

Sferoidizace

Sferoidizace je proces ohřívání a následného ochlazování oceli. Díky tomuto procesu dojde k většímu počtu kulovitého a globulárního uhlíku v kovu. Ocel je tím pádem měkčí, zlepší se také její tvárnost.