Syndrom vyhoření

Dejte si pozor na syndrom vyhoření

Pokud se díky dlouhodobému stresu cítíte bezmocní, rozčarovaní a zcela vyčerpaní, můžete být na cestě k vyhoření. Dojde-li k onomu vyhoření, problémy se Vám zdají být nepřekonatelné. Vše se zdá být ponuré. Shromáždit nějakou energii se zdá být téměř nemožné. Pocit neštěstí a odloučení, které vyhoření způsobuje, může ohrozit vaší práci, vaše vztahy ale především vaše zdraví. Rozpoznání nejčastějších varovných signálů vám tak může napomoci k prevenci vyhoření. Pokud jste již ale dosáhli onoho bodu zlomu, stále je zde spousta věcí, které můžete udělat, abyste svou rovnováhu znovu získali a začali se cítit dobře a pozitivně naladění.

Co je to syndrom vyhoření?

Jedná se o stav emočního, duševního a fyzického vyčerpání způsobeného nadměrným a dlouhodobým stresem. Objevuje se, když se člověk cítí přetížený, emočně vyčerpaný a neschopný uspokojovat stálé požadavky. V případě stresu, jež přetrvává, jedinec začne ztrácet zájem a motivaci, která jej v minulosti vedle k plnění daných cílů či priorit.

Jak se projevuje?

Syndom vyhoření, neboli burnout snižuje produktivitu a energii, takže se člověk cítí stále více bezmocný, beznadějný, cynický. Nakonec mohou přijít pocity, že člověk nemá již nic, co by ze sebe vydal. Ano, samozřejmě, každý má den, kdy se cítí bezmocný, přetížený, nedoceněný. Nicméně v případě vyhoření se příznaky stupňují. Z počátku jsou téměř nepatrné, postupem času vás začnou doslova požírat.

 • Příznaky a symptomy
 • Pocit únavy a vyčerpání
 • Snížená imunitu
 • Časté bolesti hlavy nebo bolesti svalů
 • Pocity selhání a sebezpochybňování
 • Pocit bezmoci, porážky, osamocení
 • Ztráta motivace
 • Stále cynický a negativní výhled
 • Snížení spokojenosti a pocitu úspěchu
 • „Odstřihnutí se“ od ostatních (kolegů, rodiny)
 • Prokrastinace
 • Užívání drog, alkoholu
 • Změna stravovacích návyků
 • Frustrace vůči ostatním