Paneland Brno

Paneland. Zajímavá výstava v Brně.

Tato zajímavá výstava, která probíhá v Uměleckoprůmyslovém Muzeu Brno, se zabývá realitou pravých českých panelákových sídlišť. Prohlédnout si ji můžete až do března 2018.

V 70. a 80. letech došlo v Československu k masivní výstavbě panelových sídlišť. Hlavním důvodem byla snaha o rychlé řešení poválečného problému s nedostatkem bytů, ale také snaha napomoci transformaci průmyslu tím, že budou lidé „přesunuti“ do průmyslových center.

Panelová výstavba byla nejmasověji aplikována zejména po období normalizace, kdy se ve velmi krátké době stěhovala až jedna třetina obyvatel země do panelového bydlení. To bylo v dané době naprosto odlišné od toho, na co byli lidé zvyklí. Lidé se tak snažili si své bydlení svépomoci vylepšit, nebo se vzepřít technickým nástrahám, se kterými se potýkali. Část výstavy se také věnuje neméně zajímavému vývoji panelového bydlení po roce 1990, kdy mnoho „paneláků“ prošlo estetickou proměnou, stejně jako privatizací.