klady podnikání na vysoké

Znáte všechny klady podnikání na vysoké?

Jako studenti máte několik možností, jak si přivydělat. Můžete pracovat načerno, na dohodu o pracovní činnosti, nebo se stát zaměstnancem. Pokud vás ani jedno neláká, můžete založit živnost a začít podnikat. Podívejte se na klady právě poslední zmíněné varianty.

Proč začít podnikat už na škole?

Výhod včasného podnikání je hned několik. Podnikat můžete už jako student na vysoké škole a tuto možnost doporučuje spousta stávajících podnikatelů- vědí proč.

  • Jako student budete mít svoji živnost vedenou jako vedlejší. Z toho pro vás plyne hned několik výhod, především nebudete muset platit měsíční zálohy. Zdravotní pojištění platíte pouze ze skutečně dosaženého zisku vždy po skončení kalendářního roku.
  • Díky tomu, že je student OSVČ, se mu příjmy, které obdržel za poskytnutí určitých služeb svým klientům, přímo nedaní (tj. přímo se neodvádí daň z·příjmu), jako je tomu v·případě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Navíc si náklady, které pořídíte i do podnikání (například notebook, foťák nebo kancelářské potřeby), snižujete zisk, tudíž i daně.
  • Jako OSVČ můžete odpracovat neomezený počet hodin týdně. Nejste tedy omezeni tak jako v·případě dohody o provedení práce, kde se podpisem zavazujete, že odpracujete maximálně 150 hodin ročně.
  • Student je zpravidla sám svým zaměstnavatelem i zaměstnancem. Sám oslovuje potencionální klienty, a tak si vyhledává i potencionální zakázky, na kterých většinou pracuje na místě a v·čase, které si sám určí.
  • Stanete se pánem svého času. Při kombinaci studia a vlastního byznysu ho sice nebudete mít moc, ale vždy si můžete usnadnit život. mezi studenty je například velmi oblíbená možnost vypracování diplomové práce na zakázku, případně vypracování bakalářské práce. Můžete tak ušetřit váš čas, který budete věnovat svému podnikání.
  • Nasbíráte cenné zkušenosti. Navíc pokud neuspějete, nic tak strašného se nestane, nejste na podnikání existenčně závislí tak, jako byste byli třeba za deset let.