Zastávky MHD v Brně mají zelené střechy

Zastávky MHD v Brně mají zelené střechy

V poslední době se všichni snaží o to, aby se konečně trochu pomáhalo planetě a prostředí kolem nás. Lidé si začínají uvědomovat, že planeta může být i bez zeleně, což by přineslo naši zkázu. A tak se začínají o své okolí starat, jezdí více hromadnou dopravou než každý v jiném automobilu, také třídí odpad nebo sbírají odpadky po lesech. I některá města se snaží aktivně chránit životní prostředí. Například by se dal vzít příklad z města Brna, které se rozhodlo na zastávky MHD dát takzvané zelené střechy.  

Aktuálně se zelené střechy najdou jen na některých zastávkách v Brně. Jedná se konkrétně o zastávku Ústřední hřbitov a zastávku Výstaviště – hlavní vstup. Jelikož mají zmíněné zastávky takzvanou zelenou střechu, budou tím pádem částečně ochlazovat i své okolí. V blízké době mají přibýt ještě další zastávky se zelenou střechou. Takové inovativní zastávky má mít zastávka u Anthroposu a taky na Mendlově náměstí. 

Výhodou zastávek se zelenými střechami je především to, že se absorbují sluneční paprsky a v horkých letních dnech tak k dojde k mírnému ochlazení. Navíc jsou přístřešky osázené zelení, tudíž jsou i líbivější na první pohled.