práva a povinnosti v BOZP

Jaké máte jako zaměstnanec práva a povinnosti v BOZP?

O tom, jaké povinnosti má v oblasti BOZP ze zákona zaměstnavatel, existuje mnoho článků. Jak je to ale s bezpečností práce z pohledu zaměstnance? Na co má právo a co jsou naopak jeho povinnosti?

Práva a povinnost zaměstnanců v oblasti BOZP najdeme v Předpise č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Zde najdete konkrétní informace o tom, na co máte jako zaměstnanec právo, a co je naopak vaší povinností.

Práva zaměstnanců

Každý zaměstnanec má právo na obecně zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To znamená, že zaměstnavatel musí dodržovat základní předpisy a normy vztahující se k této oblasti. Zaměstnavatel také neustále vyhledává možná rizika na pracovišti a eliminuje je.

Přečtěte si také: Buďte vždy připraveni a mějte alespoň základy první pomoci!

S tím souvisí další právo zaměstnance, a to právo na informace o všech potenciálních rizicích své práce a o tom, jak se lze před nimi chránit. Zaměstnanci jsou ukázány všechny postupy v souladu s bezpečností a také jsou mu poskytnuty odpovídající ochranné osobní pracovní pomůcky. Zaměstnanec také projde adekvátním školením, které jej seznámí s celou problematikou BOZP a PO.

Přečtěte si také: TRAGÉDIE U PROPASTI MACOCHA, O ŽIVOT PŘIŠLA MATKA S DVĚMA DĚTMI

A co povinnosti?

Kromě práv samozřejmě existují pro zaměstnance také specifické povinnosti, které musí s ohledem na své zdraví dodržovat. Jedná se například o účast na školeních ohledně BOZP, pravidelné prohlídky u lékaře nebo používání přidělených OOPP. Dále musí dodržovat všechny právní předpisy, které se BOZP a PO týkají. Zaměstnanec nesmí požívat alkohol či jiné návykové látky během pracovní doby.