Česko a jesle

Česko a jesle

Přibývá stále víc rodičů, kteří dávají své děti do jeslí. V česku bylo mnoho let zvykem zůstávat s dítětem doma tři roky, ale poslední dobou se snažíme přiblížit Evropě. Jde o změnu jak pro matku tak dítě.

Je mateřská povinnost?

Mateřská má i své výhody, ale česká společnost ji chápe jako povinnost bez ohledu na rozhodnutí na danou rodinu. Je velmi málo možností jak z ní uniknout. Státních jeslí je velmi málo, soukromé bývají drahé a chůvu si může dovolit jen málokdo. Pro rodinu je potom mnohem jednodušší, že doma zůstane s dítětem matka a bude pobírat nízkou podporu.

Jak vybrat správné jesle?

  • Hledejte recenze. Pokud jsou matky spokojené, dají do jeslí i své druhé či třetí dítě.
  • Navštivte jich víc. Každé rodině sedí něco jiného.
  • Ptejte se. Co budou děti dělat přes den, co budou jíst, jak probíhá odpolední spánek, jak plní speciální potřeby dítěte.
  • Chtějte zpětnou vazbu. Učitelky by měly být schopné říct, co dítě během dne dělalo, s čím si hrálo, kolik toho snědlo, jak dlouho spalo atd.

Mýty kolem jeslí

  • Škodí dětem. Ne, pokud se jedná o kvalitní jesle, mají pro děti řadu výhod. Výzkumy dokonce ukazují, že děti, které chodily do jeslí, byly sebevědomější a měly větší slovní zásobu.
  • Šíří nemoci. Ne, v některých výzkumech můžeme najít tvrzení, že pokud se dítě dostává do kolektivu už v jednom roce, buduje si lepší imunitu. Je potom tedy zdravější, než dítě, které nastoupilo až ve třech letech.
  • Vychovává deprivanty (člověk bez citů a svědomí). Ne, výzkumy to dokázaly jen u týdenních jeslí, odkud si rodiče berou své děti jen na víkendy. Naopak denní jesle zásobují podněty, které od matky nedostávají a rozvíjí je tak.
  • Jsou vynálezem komunistů. Ne, byly tady dávno před válkou a fungují i v zemích, které komunismus neznají.