stromy

Nařezané stromy pomáhají ohroženým broukům

Správci národního parku Podyjí zkoumají, jak chránit vzácné a ohrožené druhy brouků. Přišli na způsob, který by pomocí nařezání stromu nebo odstranění kůry pomohl k urychlení tvorby mikrobiotopu. Jak stromy zachrání jejich malé obyvatele?

Klíny ve stromech

Stromy by se jen tak obyčejně nenařezaly, ale vytvořil by se do nich přímo klín, který simuluje přirozené poranění, jež by způsobil pád vedlejšího stromu nebo datel a další. Přesně taková místa následně osidlují dřevní houby a hmyz. Právě tento zásah, takzvaná veteranizace, tak nejspíš urychlí vznik dutin, do kterých se budou stěhovat ohrožené druhy bezobratlých.

Vzácný tesařík

Bezobratlí živočichové z krajiny rychle mizí a je těžké je někde v Česku přirozeně najít. Nachází se už pouze v zámeckých parcích a alejích. V Podyjí se nedávno objevil kriticky ohrožený brouk tesařík Necydalis ulmi, proto je v zájmu všech ho právě i tady uchránit a pomoci mu k rozmnožení.

Přečtěte si také: Jaká je cena bezpečí?

Simulace biotopů k tomu může výrazně pomoct, zvlášť v lesích na jižní Moravě totiž biotopy chybí.

K velkému úadku biotopů došlo zejména před třiceti lety kvůli hospodářským zásahům. Příkladem dalších vysoce ohrožených druhů je také kovařík fialový nebo páchník hnědý.

Opatření se uskutečnilo zatím asi na dvaceti stromech, ty se aktuálně sledují.