parkovací oprávnění

Už vlastníte potřebné parkovací oprávnění? Je možné žádat i elektronicky

Od prvního zářijového dne platí v Brně nový systém rezidentního parkování. Systém začal fungovat v historickém centru města a informovali o něm nejen informační panely rozmístěny všude po městě. K rezidentnímu parkování však potřebujete mnohá oprávnění. Mnozí lidé jsou toho názoru, že je možné si o oprávnění požádat jen osobně na pracovišti, ovšem to není jediný způsob. Tím dalším způsobem je možnost vyřízení oprávnění elektronicky.

Aby lidé, podnikatelé nebo případně instituce získali oprávnění v podobě dokladu, je třeba prokázat trvalý pobyt ve městě Brně či případně přechodný pobyt, a to občanským průkazem nebo případně cestovním pasem, nebo je případně nutné doložit vlastnictví nemovitosti. To však není to jediné. Dále je třeba doložit právní vztah k vozidlu a je nutné za něj zaplatit poplatek, a to dle aktuálního ceníku. Poplatek lze zaplatit jak hotově, tak pomocí platební karty.

Rychlejší elektronická cesta se doporučuje zejména podnikatelům a firmám, protože mohou využít datové schránky.