Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2018 byl úspěšně schválen

Každým rokem je konec roku poměrně náročný. Nejen, že se v mnoha podnicích dělají uzávěrky a je třeba zhotovit inventury nebo uzavřít účetnictví, ale taky zastupitelstva měst a obcí musí vytvořit, navrhnout a následně i schválit rozpočet pro příští rok. Letos se mnoho měst rozhodlo, že do toho zapojí i veřejnost. Například město Brno dalo veřejnosti prostor k tomu, aby se vyjádřila, případně aby něco podotkla a podobně. Čas měla veřejnost do poloviny prosince, nyní už je rozpočet schválen.

Kromě rozpočtu pro rok 2018 zastupitelé města Brna schválili i Strategii 2050. Kromě toho bylo podpořeno i natáčení filmu Skleněný pokoj, který si půjčí prostory vily Tugendhat.

Co se týče samotného rozpočtu – ten bude určovat fungování města Brna pro příští rok. Díky skvělé ekonomice, kterou se město Brno může jenom chlubit, se výrazně zvýšily zdroje v rozpočtu. Výdaje tohoto krásného moravského města meziročně stoupají o necelých pět set milionů korun.

Nejvíce peněz se vynakládá na veřejné služby Dopravního podniku města Brna a taky se navyšují tranfery městským částem.