Nezaměstnanost v kraji meziročně klesá

Nezaměstnanost v kraji meziročně klesá

Počet lidí bez zaměstnání v jihomoravském kraji v posledních pěti letech dlouhodobě klesá. Jak vyplývá z dat Ministerstva práce a sociálních věcí, k 30. 11. 2017 činil podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu Jihomoravského kraje pouze 4,28 %. Což je nejméně za posledních 10 let.

Jak je tomu zvykem, nejvyšších hodnot dosahují míry nezaměstnanosti v zimních měsících od ledna do března, kdy množství sezónních prací značně klesá. Podobný vývoj se dá očekávat i v letošním roce. Nicméně se jedná o zcela běžný trend.

Ve srovnání s ostatními kraji si na tom však Jihomoravský kraj není nejlépe. Meziměsíčně se zde podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu snížil o 0,03 procentního bodu a dosáhl výše 4,28 %. Jedná se však o třetí nejvyšší hodnotu v rámci krajů ČR. Uchazečů o zaměstnání, kteří byli k nástupu do zaměstnání ihned k dispozici, bylo ke konci listopadu 32 811.