Nejčastější úrazy na pracovišti. Jisté riziko je i na pracovních cestách

Nejčastější úrazy na pracovišti. Jisté riziko je i na pracovních cestách

Přes čtyřicet tisíc zaměstnanců v Česku každý rok skončí doma v pracovní neschopnosti v důsledku pracovního úrazu a desítky tisíc dalších utrpí pracovní úraz drobnějšího typu. Nelze přitom zdaleka říci, že trend počtu pracovních úrazů by v Česku nějak klesal. Za poslední desetiletí se drží víceméně na stejné úrovni. Opatrnost v práci je tedy jednoznačně na místě. Stejně tak je na místě zajištění dodržování všech povinností, jež se BOZP týkají. S tím pomůže firma Extéria nabízející odborné poradenství právě v oblasti BOZP (a také PO). Dočtete se o ní více na internetu v referencích a recenzích.

Pády jsou typické pro kanceláře i dílny

Obvykle nevinně vypadající záměr podat něco z vysoko umístěné police může způsobit vážné zranění i v jinak bezpečné kanceláři. Stačí totiž použít nestabilní židli a úraz již klepe na dveře. Výsledkem pádů jsou pak zlomeniny, otřesy mozku, pohmožděniny, případně i tržné rány. V případě práce ve výškách je proto nutné vždy dodržovat předpisy a používat vhodné pomůcky. V tomto případě více než jindy platí, že podceňování situace se nevyplácí.

Uklouznutí a zakopnutí i v práci

Nepozornost, únava, nebo prostě špatná shoda okolností může i na pracovišti vést k zakopnutí či uklouznutí. Taková situace může mnohdy skončit jen nevinným humorným pádem, výjimkou nejsou ale i vážnější zranění jako jsou zlomeniny končetin, zranění páteře či poranění kloubů – zejména v případech, kdy k úrazu dojde ve členitém terénu, nebo jsou v místě pádu další předměty, které způsobí zranění. Statisticky nejtypičtější jsou poranění kolene, kyčle či lokte.

Pozor na stroje a nástroje

Velkou část úrazů na pracovištích, zejména technického zaměření, způsobují stroje a nástroje, ať už drobné ruční, nebo větší, motorické i jiné. Škála zranění způsobená stroji a nástroji je přitom široká, od drobných řezných poranění, přes zhmožděniny a drobné zlomeniny, až po velmi těžká zranění vnitřních orgánů, vážné zlomeniny, amputace a další. Na pozoru by přitom měli být zejména zaměstnanci ve zpracovatelském průmyslu a zemědělství, kde ke zraněním tohoto typu dochází nejčastěji. Důležité je dodržovat bezpečné postupy a procesy a nosit ochranné pomůcky.

Riziko je i na pracovních cestách

Samostatnou kapitolou je pak cestování autem, které je mnohdy běžnou součástí práce. Silnice jsou stále velkým zdrojem úrazů menšího i většího rozsahu – od naraženin, tržných ran a zlomenin, přes úrazy hlavy či vnitřních orgánů, až po úrazy páteře. V tomto případě je nejdůležitější opatrnost a minimalizace riskování.