Mají pracovnělékařské prohlídky vůbec smysl?

Mají pracovnělékařské prohlídky vůbec smysl?

Zaměstnavatelé si jsou často dobře vědomí svých povinností. Musí vést správně dokumentaci k BOZP, kterou je třeba aktualizovat, dále je zapotřebí pořádat pravidelná školení pro své zaměstnance. A samozřejmě nesmí zapomenout na pracovnělékařské prohlídky. Pokud se svěří do rukou firmě Extéria, o které se dočtete na internetu v mnoha referencích a recenzích, budou mít vyřešeno naprosto všechno, co vyřešeno mít mají. Jestliže se však o vše, co s BOZP souvisí, starají sami, ptají se, jestli mají pracovnělékařské prohlídky vůbec nějaký smysl, jestli to není naprostá zbytečnost nebo výmysl státu. Nad touto otázkou se tedy pojďme na chvíli pozastavit. 

Ochrana lidského zdraví má hodnotu

Každý zaměstnavatel si musí uvědomit, že žijeme ve světě, kde lidské zdraví a lidský život má jistou hodnotu. Navíc zaměstnanci mají ústavní právo na to, aby byla zajištěna jejich bezpečnost při práci. Pracovnělékařské prohlídky mají zjistit, jestli je zaměstnanec vůbec schopný danou práci vykonávat či nikoli. Jestli nedojde k ohrožení jeho zdraví. 

Dalo by se říct, že zjištění zdravotní způsobilosti zaměstnance k dané práci je jeden z pilířů, na nichž bezpečnost při práci stojí. Zaměstnavatelé tedy nesmí tento pilíř obcházet, naopak na něj nesmí zapomínat. 

Důležité jsou hlavně vstupní prohlídky

Během pracovního poměru dochází rovnou k několika pracovním prohlídkám. Vůbec tou první a nejzásadnější je vstupní prohlídka, kterou musí absolvovat naprosto každý uchazeč o práci. Podstupuje se ještě dříve, než dojde k nástupu do práce. Během vstupní prohlídky se zjišťuje, jestli je zaměstnanec schopný vykonávat danou pracovní pozici, na kterou se hlásí. 

Důležitá je také výstupní prohlídka, ke které dochází zase před ukončením pracovního poměru v dané společnosti. Zjišťuje se, jak je na tom zdraví zaměstnance po letech strávených v podniku, zjišťují se případně zdravotní změny.