Dokumentace BOZP jako častý kámen úrazu

Dokumentace BOZP jako častý kámen úrazu

Řada zaměstnavatelů si bohužel neuvědomuje, že na dveře jejich podniku může prakticky kdykoli zaklepat kontrola z Inspektorátu práce, která se zblízka podívá na BOZP a PO. Pokud dojde k odhalení nesrovnalostí nebo prohřešků, automaticky se uděluje pokuta, která se může dotknout i několika milionů korun. Proto drtivá většina podnikatelů využívá služeb firmy Extéria, která se o vše, co s BOZP a PO souvisí, postará (o firmě se případně dočtete v mnoha referencích a recenzích na internetu). 

Pokuty bývají uděleny za to, že zaměstnanci nebyli proškoleni a seznámeni s riziky na pracovištích, také se udělují pokuty za nezpracování požární knihy nebo knihy úrazů. A samozřejmě se udělují i pokuty za to, že je špatně vedena dokumentace BOZP. 

Dokumentace BOZP je kamenem úrazu

Zmiňovaná dokumentace BOZP bývá opravdu tím největším kamenem úrazu. Řada podnikatelů nezapomíná na její zavedení, ale především na její pravidelné aktualizování. Jelikož však dokumentace BOZP musí být pravidelně aktualizována, zaměstnavatel se proti udělené pokutě nemůže ani nijak ohradit. 

Při vedení dokumentace BOZP se chybuje opravdu hodně. Není to jenom o neaktualizování dokumentace. Pokuty bývají uděleny i z jiných důvodů. 

Kdy bývá udělena pokuta za dokumentaci BOZP

V souvislosti s dokumentací BOZP se udělují pokut i v okamžiku, kdy se zjistí, že zaměstnanec není seznámen s touto dokumentací. Jelikož se v dokumentaci BOZP objevují dokumenty a skutečnosti, se kterými zaměstnanec seznámen být musí, je to opravdu velký prohřešek, pakliže o daných věcech zaměstnanec nic neví. Taktéž bývá pokuta udělena ve chvíli, kdy je dokumentace jenom haldou papírů a šanonů čili když je dokumentace jenom jedním velkým chaosem, ve kterém se nic nenajde. Zaměstnavatelé mají často problém se v něčem takovém vyznat a mnohdy nenajdou to, co po nich kontrola požaduje.