Nepodceňujte ochranu sluchu, můžete o něj i přijít

Nepodceňujte ochranu sluchu, můžete o něj i přijít

Každý zaměstnavatel nesmí zapomínat na ochranné pracovní prostředky, které musí pořídit svým zaměstnancům. Je to zkrátka jeho povinnost, kterou mu uděluje BOZP. Pakliže si není jistý tím, co všechno musí z pohledu BOZP zařídit a udělat, může se obrátit na firmu Extéria, která je v recenzích a referencích na internetu velice vychvalovaná. Jedná se o předního poskytovatele poradenství v oblasti BOZP a PO. Firma moc dobře ví, na co se zapomíná a na co se zapomínat z pohledu BOZP nesmí. Například se nesmí podceňovat ochrana sluchu, protože v mnoha zaměstnáních o něj můžete i přijít, pakliže si sluchátka či jinou ochranu sluchu nenasadíte při vykonávání pracovní náplně. 

Více než pět procent populace žije se ztrátou sluchu

Nedávno na světlo světa vyplynuly statistiky, které mluví o tom, že více jak pět procent veškeré populace na světě trpí závažnou ztrátou sluchu. Ne vždy se však jedná o vrozené vady, většinou je ztráta sluchu způsobená tím, že nedocházelo k dostatečné ochraně sluchu v zaměstnání. Zejména v Evropské unii je ztráta sluchu vedená jako nemoc z povolání. Bohužel je to v tomto případě nevyléčitelná nemoc, kterou nelze vzít zpátky. 

Kdy musí zaměstnavatel zajistit ochranu sluchu svým zaměstnancům?

V souvislosti s ochranou sluchu se nabízí otázka, kdy je zaměstnavatel povinen zajistit ochranu sluchu svým zaměstnancům. Jak již bylo zmíněno, mnohé ztráty sluchu jsou u nás vedeny jako nemoci z povolání. 

Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni zajistit ochranu sluchu zaměstnancům ve chvíli, kdy je na pracovišti překročen přípustný limit 85 dB. V takové chvíli se musí zajistit osobní ochranné pomůcky, jako jsou sluchátka nebo sluchové chrániče. Vždy se musí zaměstnanec poučit o tom, jak se daná ochrana suchu používá a zaměstnanec je povinen ochranu sluchu používat. 

Co trápí sluch nejčastěji?

Sluch bohužel bereme jako samozřejmost, ale on není samozřejmostí. Trápí ho především výstřely, údery bucharu, dále také nýtovačky nebo výsekové lisy či podobné zvuky.