Výstava o represáliích

Výstava o represáliích je stále k vidění

Do města Brna se jezdí z mnoha různých důvodů. Často se sem jezdí za nákupy, jindy za zdejšími památkami, někdy za akcemi, které se zde konají. Až do 3. března sem budou návštěvníci jezdit převážně z jednoho prostého důvodu, a sice kvůli výstavě, která se zde koná. Výstavu o represáliích v 50. letech pořádá sdružení Paměť.

Výstava nese jméno „Vzdorovali zlu“ a započala 1. února. Najdete ji, jak jsme již zmiňovali, až do 3. března v Křížové chodbě Nové radnice. Je věnována na počest knězi Josefu Toufarovi, dále taky básníkovi a spisovateli Janu Zahradníčkovi a taky mnoha dalším lidem, kteří vzdorovali totalitě v 50. letech.

Konkrétně jsou připomenuty represálie tehdejšího režimu v okolí Babic, které se nachází na Třebíčsku. Právě zde bylo odsouzeno více jak 114 lidí, z nichž jedenáct lidí bylo odsouzeno k trestu smrti. Dozvíte se taky o otřesných osudech rodin odsouzených či o tom, co bylo s jejich majetkem.