Metro v Brně

Metro v Brně

Dovedete si představit, že byste v centru města nastoupili do metra a vystoupili např. až v Tišnově nebo Slavkově? I tohle by mohlo být jednoho krásného dne realitou. Úvahy o výstavbě metra v Brně jsou totiž stále živé.

Ačkoli jsou plány na stavbu metra stále aktuální, bohužel se zatím jedná jen o plány. Nicméně k určitému posunu došlo, neboť s nimi byli seznámeni i zastupitelé jihomoravského kraje z odboru pro územní plánování.

Jak by metro mělo vypadat?

Metro by propojovalo Brno ze severu na jih a v rámci města by se kolejiště nacházelo v podzemí. Na jižním a severním cípu města by pak vyjelo na povrch. Zajímavostí tohoto metra je určité také to, že by se nejednalo o metro v klasickém slova smyslu, ale spíše podzemní, speciálně upravené vlaky. Ty by navíc měli město propojit i s mikroregiony Slavkov a Tišnov. Místní obyvatelé by jistě toto rychlé propojení s metropolí velmi ocenili.

Zastávkami metra by měly být např. Řečkovice, Tylova, Šumavská, Holásky, Chrlice atd. Metro by mělo stát celkově na 15 zastávkách.

Diskuze o metru v Brně se objevují již několik desítek let, nicméně kamenem úrazu jeho realizace je jako v mnoha případech financování. Dle střídmých odhadů by výstavba této železniční trati měla stát několik miliard korun. Jihomoravský kraj by tak potřeboval značnou státní podporu.

Historie metra

Slovo metro je zkratkou „metropolitan railway, tedy metropolitní železnice. První metro se objevilo již v roce 1863, kdy dvě nádraží spojovala podzemní parní lokomotiva. Toto bylo však problematické a tak se přistoupilo k pohonu elektřinou a metro bylo postupně rozšiřováno.

Zajímavosti o metru

Nejrozsáhlejší síť metra naleznete v Šanghaji, má více 420 km. Hned za ní je Londýn se 408m. Největší počet stanic má pak metro v New Yorku a to celkem 469, z nich 277 letí v podzemí. Nejvytíženějším metrem je pak to moskevské. Denně přepraví něco mezi 8 a 9 miliony cestujícími. V Paříži byste pak našli metro nejmodernější. A nejvýše položenou stanicí metra je konečná Alpin na Mittelallainu ve Švýcarsku, která leží ve 3456 metrech!