Brno udělilo podnikání peníze

Brno udělilo podnikání peníze – komu a k čemu?

Každé město se snaží neustále podporovat své obyvatele. Přece jenom v každém městě by se měli neustále nacházet spokojení podnikatelé, kteří opět zvýší úroveň města. Například takové Brno je si toho samozřejmě dosti vědomo, což znamená, že samozřejmě podporuje jeho obyvatele, tedy hlavně podnikatele. Například nyní město Brno investovalo do člověka, který se zabývá chemií. Proč Brno přispělo?

Dnes je svět farmacie a svět léčiv opravdu rozmanitý. Neustále se hledají nejrůznější zajímavé léky, které by dopomohly k vyléčení doposud nevyléčitelných nemocí. Například i Václav Matoušek, který pracuje v brněnské firmě CF Plus Chemicals, se snaží o mnohé vědecké objevy, které by mohly dopomoct k lepšímu světu. Právě jemu, popularizátorovi chemie, dalo Brno peníze, a to konkrétně za podnikání se sloučeninami fluoru.

Na co peníze využije?

Dneska se pan Václav Matoušek řadí k výzkumníkům, kteří zkoumají nejúčinnější léčiva a šetrné pesticidy. Tyto věci chce dopomoct pan Matoušek vyrobit, ovšem k tomu potřeboval peníze. Na vývoj mu tedy Brno věnovalo 1,1 milionu korun. Tento muž, který obvykle popularizuje chemii na školách sadami atraktivních pokusů, je tak už čtvrtým příjemcem, který získal peníze z grantu SME Instrument Brno.

Co je jeho cílem?

Jako každý podnikatel, tak i pan Matoušek má své plány, kterých chce dosáhnout. Jeho cílem je dostat jeho společnost na post první české chemicko-biotechnologické společnosti, která bude přinášet akademické know-how až z dalekého zahraničí.

Peníze použije na zdokonalení patentované technologie – do takzvaných Togniho činidel, které on sám vyvinul společně s univerzitou ETH Curych.

Můžu i já získat peníze z grantu?

Pokud byste taky měli zájem o tento grant, samozřejmě i vy můžete peníze dostat. Celý tento program je určen projektům z Brna, které podají žádost o grant z celoevropského programu SME Instrument. Pokud získáte dobré hodnocení, můžete dostat potřebné peníze. Hodnocení ukazuje porotě, o jaké projekty je zájem a jaké projekty se vyplatí podporovat.