BOZP a podnikatelé

BOZP a podnikatelé. Co musí být ze zákona splněno a zajištěno?

Mnozí lidé se stále domnívají, že podnikání je naprosto snadná záležitost, ale tak to samozřejmě není. Podnikání dávno není nic snadného, je to naopak dlouhý vytrvalostní běh plný trpělivosti. Navíc podnikatelé jako takoví musí splňovat určité zákonné povinnosti, přes to zkrátka nejede vlak. Pokud nesplňují to, co ze zákona splňovat musí, bohužel jim hrozí vysoké pokuty sahající klidně až do několika desítek tisíc či do výše několika milionů korun. Jednou z povinností je také BOZP neboli bezpečnost práce (respektive bezpečnost a ochrana zdraví při práci), na kterou bohužel zapomíná až čtyřicet procent podnikatelů.

Bohužel opravdu až čtyřicet procent podnikatelů nemá ani zdání o tom, co je to bezpečnost práce. Právě ti jsou nejvíce ohroženi případnými pokutami, pokud by na dveře firmy zaklepala kontrola ze státní správy. Často důvodem, proč nemají podnikatelé vyřešené BOZP, je však jen fakt, že nevědí, co musí být ze zákona z BOZP splněno a zajištěno.

Co musí být splněno z BOZP?

Pojďme si proto jen ve zkratce zmínit to nejdůležitější, co je nutné splnit. Nejdříve je nutné do třiceti dnů od zahájení činnosti předložit orgánu ochrany veřejného zdraví kategorizaci prací, taktéž je nutné zajistit prevenci bezpečnosti práce odborně způsobilou osobou, je třeba zajistit zaměstnancům závodní preventivní péči a také je třeba jim zajistit vstupní lékařskou prohlídku. Vypracování osnovy školení zaměstnanců o BOZP je další povinnost každého zaměstnavatele.

Splněno musí být také vypracování seznamu osobních ochranných pracovních prostředků, kterými musí být zaměstnanci vybaveni, také se nesmí zapomenout na zavedení “Knihy úrazů” na pracovišti.

Když je toho na vás moc

Je však nutné dodat, že je to opravdu jen výčet toho nejdůležitějšího. Povinností je však mnohem více, proto si raději najměte firmu Extéria, která se vám o cokoli ve spojitosti s BOZP a PO postará. Firma má řadu recenzí a referencí, v nichž jsou obsaženy zkušenosti klientů.