Čisté ovzduší

Nejčistší vzduch za posledních deset let naměřili na jižní Moravě, výjimkou je Brno

Meteorologové hodnotí uplynulý rok z hlediska kvality ovzduší jako velmi příznivý. Koncentrace znečišťujících látek patřily mezi nejnižší hodnoty naměřené za posledních deset let. A týkalo se to především jižní Moravy, kde odborníci zaznamenali velmi dobrou až dobrou kvalitu ovzduší. Stejně dobré výsledky má také Jihočeský a Plzeňský kraj.

Nejnovější data sice nezahrnují brněnskou aglomeraci, i přesto je to pro kraj skvělá zpráva. K čistšímu ovzduší přispěla mimo jiné také výměna starých kotlů na uhlí či dřevo. Je to právě vytápění domácností, které představuje obrovský zdroj znečištění. Efektivním řešením v poměru vynaložených financí a přínosu pro ovzduší jsou kotlíkové dotace, které řada lidí již využila. Žádosti do druhé krajské výzvy už odstartovaly a přibližně v polovině roku začne nový program na výměnu nevyhovujících zařízení u nízkopříjmových domácností.

Zaměřeno na karcinogen

Podle hodnocení meteorologů se nejlépe umístil jihomoravský venkov, přestože má výrazně vyšší podíl starých kotlů na tuhá paliva než například město Brno. Kvalita ovzduší je totiž obecně horší v malých obcích než ve velkých městech. Záleží však na tom, jaká látka se měří.

V malé obci se především v zimě projevuje znečištění ovzduší kvůli vytápění. Kvůli stoupajícím cenám energií hrozí, že lidé začnou stará kamna opět používat. Jako neproblematičtější znečišťující látku na jižní Moravě zjistilo Ministerstvo životního prostředí karcinogen benzo(a)pyren. Jeho koncentraci měří také brněnské Centrum dopravního výzkumu. V brněnské aglomeraci je hlavním zdrojem znečištění ovzduší právě doprava, v okrajových částech zase vytápění.